Partij voor de Dieren, Debat ‘Geen hamburgers maar burgers’

maandag 11 februari 2013, 20:00 - 22:00 uur

Op maandagavond 11 februari houdt filosoof Erno Eskens een lezing met als titel “Geen hamburgers maar burgers”. Aansluitend volgt een debat over dierenrechten in de gemeentelijke politiek met dierenwelzijnswethouder Olaf Prinsen en Jeanco Lapierre Armande van de Partij voor de Dieren. Met het publiek wordt ingegaan op hoe wordt aangekeken tegen dierenrechten en wat in Apeldoorn rondom dieren(welzijn) beter geregeld moet worden. De bijeenkomst is met name interessant voor filosofen, politiek geïnteresseerden, dierenliefhebbers en dierenbeschermers; kortom voor iedereen. De toegang is gratis.