Het VRZA-Malabar-Radio Kootwijk project 2013

dinsdag 9 juli 2013, 19:30 - 20:30 uur

Lezing in het kader van de De Apeldoornse Indische Zomer

Jan Willem Udo

Op 5 mei 2013 was het precies 90 jaar geleden dat de radiotelegrafieverbinding tussen Malabar (Bandoeng NOI) en Radio Kootwijk officieel werd geopend. Dit werd in Indonesia èn Radio Kootwijk herdacht door op zondag 5 mei jl,opnieuw een radiotelegrafieverbinding te maken vanuit de historische locaties.

Het vormde tevens aanleiding voor het maken van twee diafilms (elk 9 min) over de geschiedenis van de Radiostations Malabar en Radio Kootwijk.

Entree € 5,-