D-café met D66 -Tweede Kamerlid Vera Bergkamp

maandag 18 november 2013, 20:00 - 22:00 uur

Vanwege het slechte weer de vorige keer verplaatst naar 18 november.

Dit keer is het D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp te gast met in haar portefeuille Zorg, Welzijn en Cultuur. Zij zal allereerst vertellen over haar kamerervaringen na een jaar. Het hoofdthema van de avond is “De zorg”. Hoe kijkt zij aan tegen het regeringsbeleid? Wat zijn de ontwikkelingen en waar leidt dat toe? Wat moet er anders en hoe moet dat bereikt worden? Uiteraard kunt u met haar in debat, haar vragen stellen, uw suggesties en ideeën aandragen. Iedereen, die geïnteresseerd is in dit onderwerp, misschien in de zorg werkt of zich zorgen maakt over bepaalde ontwikkelingen, is van harte welkom deze avond. Na afloop is er nog gelegenheid om, eventueel met een drankje, informeel met elkaar van gedachten te wisselen.

Info: www.d66apeldoorn.nl