Borrel Kijken, zien, creëren

vrijdag 8 november 2013, 16:30 - 18:00 uur

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Kijken, zien, creëren hebben we een borrel.

Zowel Bert Klaaysen als de mensen die aan de totstandkoming hebben meegewerkt zullen aanwezig zijn.

Kortom gezellig iets drinken en te gelijkertijd je prangende vragen over de ontwerpen stellen.